DUS’ta Kalem Veriliyor mu?

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitim Sınavı olarak bilinen DUS’a ait tüm detayları ve hassas bilgileri araştırarak sizin için bir araya getirdik. Buyrun, birlikte inceleyelim.

DUS Nedir?

Açılımı Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitim Sınavı olan DUS, genellikle yılda 1 kere düzenlenmektedir. Bu sınavdan yeterli puanı alan adaylar, yan bir dal belirleyerek bu dalda uzmanlık için eğitim almaktadırlar.

Kimler DUS’ye Girebilir?

DUS’a kimlerin gireceği, yönetmeliğin 16. Maddesinde açık bir şekilde belirtilmiştir. İşte o maddeler;

  • Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının yapıldığı tarih itibarıyla Türkiye’de tabiplik veya diş hekimliği mesleğini yapmaya yetkili olmak,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentlerinde sayılan şartlara sahip bulunmak,
  • Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış ya da yedek sınıfa geçirilmiş yahut 1111 sayılı Askerlik Kanununun 86 ncı ve 89 uncu maddelerinde öngörülen durumlardan birine girmemiş olmak,
  • Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak,
  • 1111 sayılı Askerlik Kanununa ve 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre askerlik hizmetini yapmakta olanlar için, bu hizmetlerini uzmanlık eğitimine giriş sınavı gününden itibaren üç ay içinde bitirebilecek durumda olmak, görevden çekilen veya çekilmiş sayılan memurlar için yeniden kamu görevine girebilmek için belirlenen kanuni süresi uzmanlık eğitimi giriş sınavı gününden itibaren üç ay içinde bitecek durumda bulunmak.

DUS’ta Yabancı Dil Şartı Var Mı?

DUS sınavında başarılı olabilmek için İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin en az birinden YDS’de en az elli puan almış olmak gerekiyor. Bu bilgi, yönetmeliğin 5. Maddesinde yer alıyor. İşte o madde;

  • MADDE 5, BENT 2:  Mesleki bilgi sınavlarının sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Yabancı Dil Sınavı (YDS) Tespit Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.

DUS’ta Kalem Veriliyor Mu?

Temel bilimlerden 40, klinik bilimlerden 80 olmak üzere toplamda 120 soru sorulan DUS, 2.5 saat sürüyor. DUS’ta da, diğer ÖSYM sınavlarında olduğu gibi güvenliği sağlamak amacıyla 2 adet kalem, kalemtraş, peçete ve sınav anında stresi azaltabilmek amacıyla şeker verilmektedir.

Eğer siz de DUS’ta başarılı olmak istiyorsanız, önce uzmanlık eğitiminizi tamamlamanız, tamamlamış olmanız durumunda da hızlanmak ve gelişmek için soru çözümüne başlamanız en önemli tavsiyemizdir. Bol şans!

Benzer Yazılara Göz Atın...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir